Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Lotnisko Rębiechowo

Wypożyczalnia samochodów

Regulamin wynajmu samochodów osobowych

§1. AUTO-KUBUS w Gdyni wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki: - ukończony 25 rok życia - dowód osobisty (paszport jeśli osoba nie mieszka na terenie PL) - prawo jazdy (kat. B)

§2. W ramach jednodobowej stawki opłaty, najmujący może przejechać samochodem osobowym 300 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 15 groszy za każdy przejechany kilometr w przypadku samochodów osobowych.

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy AUTO-KUBUS nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód. Regulamin wynajmu, wypożyczalnia samochodów Gdańsk

§4. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą AUTO-KUBUS.

§5. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z AUTO-KUBUS, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

§6. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z AUTO-KUBUS.

§7. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

§8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§9.AUTO-KUBUS nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy AUTO-KUBUS podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

§10.AUTO-KUBUS nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów).

§11.AUTO-KUBUS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

§12. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela AUTO-KUBUS o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

§13. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

§14. AUTO-KUBUS wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/NW samochód.

§15. AUTO-KUBUS oferuje dodatkowe ubezpieczenie AC płatne dodatkowo 30 zł doba, w przypadku dokupienia §7 nie dotyczy.

§16. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

§17. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu (100,00 zł jeśli oddawany samochód jest brudny a wypożyczył czysty).

§18. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka AUTO-KUBUS obciąży Najemcę następującymi kosztami: a) 800 zł za zgubienie dokumentów, b) 300 zł za zgubienie kluczyka.

§19. AUTO-KUBUS uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

§20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. wypozyczalnia samochodow gdansk - regulamin wynajmu

§21. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów AUTO-KUBUS i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.